Menedżer hotelarstwa

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Menedżer hotelarstwa
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis specjalności:

Celem specjalności jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania jednostkami hotelowymi, a także niezbędnych umiejętności w procesach zarządzania zasobami ludzkimi oraz przy planowaniu promocji, strategii rozwoju czy wprowadzaniu innowacji w tego typu przedsiębiorstwach. Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie:

  • organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem turystyczno-hotelarskim o zróżnicowanej wielkości i strukturze organizacyjnej,
  • kształtowania jakości usług turystyczno-hotelarskich,
  • stosowania różnych metod i technik marketingowych w turystyce,
  • podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej,
  • nawiązywania kontaktów i współpracy z kontrahentami i klientami,
  • pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w różnych segmentach gospodarki, związanych z branżą turystyczną.