Turystyka międzynarodowa

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Turystyka międzynarodowa
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis specjalności:

Współczesny rynek pracy potrzebuje fachowców z dziedziny turystyki międzynarodowej, która jest z jedną najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki. Program specjalności pozwala zdobyć wiedzę w zakresie koncepcji, planowania, organizacji oferty turystycznej, budowania strategii rozwoju produktu turystycznego oraz obsługi zagranicznego ruchu turystycznego. Studia przygotowują do podjęcia pracy w podmiotach gospodarki turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym, jak również we własnej firmie turystycznej.