Wellness & spa

Kierunek: Turystyka i Rekreacja
Specjalność: Jeździectwo
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów

Opis specjalności:

Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę na temat uwarunkowań naturalnych i środowiskowych rozwoju turystyki Wellness i SPA (sanus per aquam – zdrowie przez wodę). Znać będzie najnowsze tendencje rozwoju ośrodków Wellness i SPA. Mieć także będzie wiedzę z zakresu specyfiki potrzeb gości ośrodków Wellness i SPA oraz roli zasad budowania atrakcyjnego programu pobytu. Absolwent tej specjalności będzie potrafił zarządzać ośrodkiem Wellness i SPA, opracowywać strategie marketingowe oraz uzyska wiedzę z zakresu najnowszych zabiegów pielęgnacyjnych i odnowy biologicznej, profesjonalnych urządzeń i kosmetyków.