Ekonomia agrobiznesu

Opis kierunku:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia agrobiznesu, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą posiadali wnikliwa wiedzę nt. ekonomicznych aspektów prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz elementy wiedzy z zakresu ekonomiki rolnictwa. Nabyte i rozwinięte w toku studiów umiejętności pracy zespołowej, mającej na celu generowania zjawiska synergii dodatniej, stanowić będzie ich wymierny atut na rynku pracy. Preferowane wartości, w tym oszczędność i skuteczność, stanowiące podwaliny dla ich postaw są gwarancją sukcesu każdego przedsiębiorstwa, w którego zasobach znajdzie się absolwent tej specjalności.

Back to Top