Ekonomia bezpieczeństwa publicznego

Opis kierunku:

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia, profil ogólnoakademicki, specjalność ekonomia bezpieczeństwa publicznego, poprzez osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, będą znać ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji i organizacji chroniących życie, zdrowie, mienie oraz majątek ogólnonarodowy i suwerenność. Absolwenci tej specjalności nabytymi i rozwiniętymi w toku studiów umiejętnościami będą potrafili wspierać sprawne funkcjonowanie społeczeństwa w grupach zadaniowych, zespołach pracowniczych itp. Ich konsekwentne zachowania służyć będą wzmocnieniu propaństwowych i proorganizacyjnych postaw wśród członków społeczeństwa, poprzez lansowanie zachowań rugujących ideę odstępstw od norm określonych w aktach normatywnych i prawie zwyczajowym.

 

Back to Top