Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników

Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników


Studia podyplomowe Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników pozwalają na zdobycie wiedzy oraz umiejętności łączących obszar zarządzania z elementami psychologii, coachingu i mediacji. Słuchacz będzie przygotowany do wykorzystania metod coachingowych w pracy z zespołem firmy, budowania relacji służbowych tworzących sprzyjające środowisko pracy i możliwość skutecznego realizowania zadań, a także do podjęcia działań o charakterze mediacyjnym w sytuacji konfliktu. Będzie także potrafił wspierać rozwój potencjału pracowników, odpowiednio go wykorzystywać, budować i podtrzymywać pozytywne wzorce relacji z klientem oraz innymi firmami.

Studia podyplomowe Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników przygotowują do pracy związanej m.in. z działalnością mediacyjną na terenie firmy, rekrutacją i selekcja pracowników, działalnością coachingową na rzecz pracownika indywidualnego i zespołu, pracy z managerami, wspieraniem przywództwa organizacyjnego.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry.