Kierunki‎ > ‎

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy


Cel: Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie sprawnego pełnienia zadań doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów psychologicznych, pedagogicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych z dostosowaniem  zawodowym oraz edukacją zawodową. Uwzględnia również rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

Adresat: Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Absolwent:

Słuchacz bez kwalifikacji pedagogicznych uzyskuje uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy (z uwzględnieniem wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w instytucjach:

 • publiczne służby zatrudnienia
 • ochotnicze hufce pracy
 • instytucje partnerstwa lokalnego 
 • agencje pośrednictwa pracy
 • agencje pracy tymczasowej
 • agencje doradztwa zawodowego.

Słuchacz posiadający kwalifikacje pedagogiczne  zdobywa profesjonalne przygotowanie i uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego w placówkach oświatowych:

 • branżowych szkołach I i II stopnia
 • liceach ogólnokształcących
 • technikach zawodowych
 • szkołach dla dorosłych
 • centrach kształcenia ustawicznego
 • pozaszkolnych instytucjach edukacji

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem
63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Koszt studiów: 1500 zł/semestr