Kierunki‎ > ‎

Odnawialne źródła energii (OZE)

Studia podyplomowe o profilu techniczno-ekonomicznym z elementami prawno-organizacyjnymi
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
 • Kadra wykładowców akademickich i praktyków 
 • Wyposażone laboratoria własne i przemysłowe 
 • Wycieczki naukowe do obiektów OZE 
Do roku 2016 – 60 absolwentów z 6 województw (pracownicy firm energetycznych, uczelni, organów samorządowych, przedsiębiorcy indywidualni)

Czesne: 2 900,00 zł za semestr

Koszty uczestnictwa obejmują:
 • udział w zajęciach przewidzianych programem studiów podyplomowych ( w tym laboratoria i wycieczki naukowe) 
 • zaliczenia i egzaminy 
 • pracę dyplomową. 
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin kontaktowych: 175 h/semestr
Zajęcia w trybie niestacjonarnym: soboty i niedziele
Rekrutacja: na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych OZE:
 • uzyska dobrą orientację zarówno teoretycznej jak i praktycznej w zakresie OZE, 
 • odwiedzi i zapozna się z działaniem konkretnych realizacji / obiektów OZE (wycieczki naukowe), 
 • wykona samodzielnie pomiary w laboratorium OZE,
 • przygotuje, pod kierunkiem praktyka. konkretny projekt techniczny z oceną opłacalności.


· Absolwent OZE uzyska wiedzę na temat: 
 • typów i zasad działania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne, źródła geotermalne, biomasa) 
 • budowy, działania i eksploatacji nowoczesnych systemów i urządzeń OZE 
 • aspektów technicznych i ekonomicznych instalacji OZE 
 • współpracy OZE z siecią elektroenergetyczną (aspekt techniczny i ekonomiczny, sprzedaż energii) 
 • efektywności energetycznej i ekonomicznej OZE 
 • otoczenia prawnego OZE (m.in. energetyka a ochrona środowiska, limity emisji CO2) 
 • źródeł finansowania inwestycji OZE ( w skali firmy, gminy, kraju) 
Absolwent OZE uzyska umiejętności w zakresie:
 • planowania i oceny opłacalności inwestycji w OZE 
 • wykonywania bilansu energetycznego 
 • wdrażania norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem OZE 
 • wykonania projektu ramowego OZE 
 • współdziałania w zespole