Praktyki dla słuchaczy

  1. Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką lub plastyką

2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką lub plastyką

3. Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego

4. Administracja i systemy bezpieczeństwa

5. Zarządzanie i marketing w administracji publicznej

Back to Top