Kierunki‎ > ‎

Rekrutacja na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
Kserokopia dowodu osobistego.
Dwie fotografie legitymacyjne.
Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

*dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni: 
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin