Kierunki‎ > ‎

Studia podyplomowe BHP

Studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel
uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy o obowiązujące przepisy w Polsce i Unii Europejskiej oraz nabycie kompetencji zawodowych dla osób chcących wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP, pełnomocnika ds. zarządzania BHP i audytora systemów BHP.

Uczestnicy:
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I stopnia lub II.

Opis: 
Podczas studiów słuchacze zostaną zapoznani i uzyskają aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania BHP w zakładzie pracy, prawa pracy, ergonomii i medycyny pracy, ratownictwa medycznego, zasad szkolenia itp.

Organizacja:
siedziba WSKM w Koninie, ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin

Świadectwo:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

Cena:2200 zł za CAŁY ROK!
(2 semestry, 280 godzin dydaktycznych)