Kierunki‎ > ‎

Zarządzanie i marketing w administracji publicznej

Studia Podyplomowe
(2 semestry, 456 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk zawodowych)

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cel 
Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations. Obecnie jednostki samorządowe przywiązują znaczącą uwagę do kreowania własnego wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

Adresat
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia.

Absolwent
Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak: urzędy gminy, urzędy powiatowe, urzędy miejskie, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

PLAN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

LPNazwa przedmiotuF/zal.WĆWECTS
1MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH    
1.1Dzieje myśli administracyjno-ekonomicznejE15154
1.2Zasady ustroju administracji publicznejZ/o15102
1.3.Publiczne prawo gospodarczeE15104
1.4Ekonomia zarządczaE10154
1.5Ekonomia i polityka społecznaZ/o15153
IIMODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH    
2.1Socjologia organizacjiZ/o25 1
2.2Podatki i prawo podatkoweE15154
2.3Rynek finansowy i kapitałowyE15154
IIIMODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH    
3.1Zarządzanie w instytucjach publicznychZ/o 253
3.2Zarządzanie w organizacji gospodarczejZ/o 253
3.3Kontrola w instytucjach publicznychZ/o 253
3.4SEMINARIUM DYPLOMOWEZ/o 458
IVMODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
I MARKETINGU
    
4.1Zarządzanie zasobami ludzkimiZ/o 62
4.2.Zarządzanie konfliktemZ/o 102
4.3Zarządzanie projektamiZ/o 101
4.4Operacjonalizacja zarządzaniaZ/o 81
4.5Zarządzanie systemami informacji - e-administracjaZ/o 81
4.6Prawo zamówień publicznychZ/o5 1
4.7MarketingZ/o 152
4.8Działania marketingowe w administracji publicznejZ/o 101
4.9Public relations w administracji publicznejZ/o 102
4.10Promocja jednostek administracji publicznejZ/o 81
4.11Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnymZ/o 101
4.12Monitoring i ewaluacja - pomiar i ocena efektów działań administracji publicznejZ/o 81
4.13Etyka w administracjiZ/o 81
 OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH45613032660
VPRAKTYKA  ZAWODOWA 180 2