Kierunki‎ > ‎

Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe
Zarządzanie oświatą

Opis
Studia z zakresu: Zarządzanie Oświatą są wypełnieniem oczekiwań związanych z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych. Program studiów dostosowany jest do najnowszych wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z zarządzaniem oświatą. Organizacja działalności oświatowej wymaga ogromnej wiedzy teoretycznej, ale i praktycznego doświadczenia, dlatego w proces przygotowania do zawodu angażujemy przede wszystkim praktyków, ekspertów w dziedzinach objętych programem studiów, specjalistów, którzy na co dzień zajmują się organizacją i zarządzaniem w oświacie.

Cel
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego o sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi.

Uczestnicy 
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie oświatą przewidziane są dla przyszłych dyrektorów szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz samorządowej administracji oświatowej, a także animatorów działań oświatowych, jak również nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Program
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
 • współczesna teoria organizacji i zarządzania oświatą,
 • wybrane zagadnienia prawa oświatowego,
 • mierzenie jakości pracy placówki oświatowej,
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową,
 • organizacja procesu pedagogicznego w placówce oświatowej,
 • miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym,
 • warsztaty negocjacji,
 • trening umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji,
 • etyka zawodu. 

Czas trwania: 2 semestry
Termin realizacji: październik – czerwiec

Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja nauki
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie - w soboty i niedziele

Grupa: 20 osób
Sposób składania dokumentów
 • osobiście w Dziekanacie WSKM w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a, II piętro, pok. 208
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni
Opłaty: 1300 zł za semestr
Promocje: instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki! Absolwenci WSKM w Koninie otrzymują 5 % zniżki.