Kierunki‎ > ‎

Zarządzanie projektami (Project Menagement)

Studia podyplomowe

Zarządzanie projektami (Project Menagement)


Cele

Przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi projektami, które
będą realizować na rzecz własnego przedsiębiorstwa lub na rzecz podmiotów zewnętrznych. Podczas wykładów i konserwatoriów przekazana zostanie wiedza teoretyczna, która w czasie prowadzonych warsztatów pozwoli nabyć praktycznych umiejętności służących skutecznemu prowadzeniu projektów. Planując studia podyplomowe oparliśmy je o cztery podstawy: 

Kompleksowość omawianych i przekazywanych zagadnień związanych z inicjowaniem i definiowaniem projektu, planowaniem jego przebiegu, wdrażaniem, realizacją i ewaluacją jego rezultatów. 

Użyteczność przekazywanej wiedzy, polegająca na prezentowaniu różnorakich metod i technik zarządzania projektami.  Podczas warsztatów, które będą stanowić 80% zajęć zostaną omówione i przedstawione doświadczenia wykładowców, ekspertów i słuchaczy. 

Nowoczesność przekazywanej wiedzy. Będą zastosowane sprawdzone standardy metodyczne i wykorzystane najlepsze narzędzia informatyczne w działalności projektowej. Podczas zajęć z wykorzystaniem komputerów zostanie przedstawione najnowsze oprogramowanie wykorzystywane do wsparcia zarządzania projektami. W programie studiów omówimy najważniejsze standardy metodyczne związane z projektami ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE2. 

Samokształcenie jako zdolność utrzymywania kompetencji na najwyższym i aktualnym poziomie jest istotną cechą skutecznego kierownika projektu. Istotnym elementem programu dydaktycznego studiów podyplomowych jest przygotowanie do aktywnego pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, także poza samymi zajęciami odbywającymi się w trakcie godzin studiów.

 

Kryteria kwalifikowania kandydatów

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów, posiadający tytuł licencjata lub magistra (albo równorzędne), którzy są zainteresowani zarządzaniem projektami.

Czas trwania studiów

dwa semestry, 192 godziny

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów.

Sposób składania dokumentów

osobiście w Dziekanacie WSKM w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a, II piętro, pok. 208

lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni

Opłaty: 

5 000 zł 

dodatkowo (nażyczenie) 2 500 zł – w zależności od poziomu zaawansowania uczestników – za:

Akredytowane szkolenie PRINCE 2 na poziomie Foundation + podręcznik + egzamin.

Akredytowane szkolenie PRINCE 2 na poziomie Practitioner + podręcznik + egzamin.

Promocje: instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki! Absolwenci WSKM w Koninie otrzymują 5 % zniżki.