Kierunki‎ > ‎

Zarządzanie samorządem terytorialnym

Studia podyplmowe
ZARZĄDZANIE SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM. GOSPODARKA, FINANSE, LUDZIE.

O kierunku
Program studiów został przygotowany z myślą o tych wszystkich, dla których samorząd jest zarówno codziennością, jak i wyzwaniem. Dla wójtów burmistrzów, czy prezydentów miast, ale także dla pracowników urzędów, którzy myślą o własnym rozwoju i karierze samorządowej.

Słuchaczom Studium przekażemy niezbędną wiedzę z takich dziedzin jak:
  • Finanse samorządowe
  • Gospodarka przestrzenna i gospodarka komunalna (w tym zagospodarowanie odpadów)
  • Zarządzanie zespołem w JST
  • Realizacja inwestycji w samorządzie
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie
  • Fundusze unijne

Absolwent tego kierunku, wspierany przez wykładowców codziennie pracujących
w samorządzie i dla samorządu, zyska wiedzę i praktyczne informacje o nowoczesnym samorządzie. Otrzyma praktyczne wskazówki radzenia sobie z wyzwaniami czekającymi na menedżera JST.

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla wójtów, burmistrzów, sekretarzy urzędów oraz pracowników administracji samorządowej. Zapraszamy także radnych, lokalnych samorządowych liderów oraz zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego i administracji lokalnej.

Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele, w siedzibie Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie. Program studiów obejmuje ok. 175 h zajęć. Wójtom i burmistrzom proponujemy dodatkowo także Warsztaty Liderów Samorządu, czyli dyskusję z udziałem superwizora.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, uzyskanie niezbędnych zaliczeń oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona podczas egzaminu końcowego.

Opłaty i promocje
Wpisowe – Brak Wpisowego!
Czesne - 1600 zł za semestr lub 1800 zł - wójtowie i burmistrzowie (w tym Warsztaty Liderów Samorządu)

Promocje – instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki! Absolwenci WSKM w Koninie otrzymują 5 % zniżki.

Inne uwagi
Uczelnia zakłada uruchomienie studium w przypadku zgłoszenia się min. 25 osób.