Stypendia

Stypendia WSKM
Uwaga!
– przed wydrukiem dokumentów proszę zapoznać się warunkami przyznania pomocy materialnej w danym semestrze – przejdź
– wnioski o stypendia i zapomogę są nieważne bez karty oświadczeń.

Kartę oświadczeń należy dołączyć do każdego wniosku! – pobierz
Stypendium socjalne: wniosek 
pobierz (załączniki do wniosku pobierz) oświadczenie o sytuacji materialnej (składane w semestr letnim) pobierz , zaświadczenie z ZUS o zapłaconych składkach zdrowotnych (na drukach ZUS), zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej  pobierz 

Semestr letni – studenci, którym przyznano stypendium w semestrze zimowym danego roku akademickiego:
– sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym nie uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć jedynie Oświadczenie o sytuacji materialnej 

– sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć nowy – kompletny wniosek


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: wniosek pobierz / zgoda RODO- pobierz
Stypendium rektora dla najlepszych studentów: wniosek pobierz/ załączniki do wniosku pobierz(załącz student tylko wtedy gdy składa wniosek z tytułu innego niż uzyskana średnia) / zaświadczenie średniej uzyskanej w poprzedniej uczelni (SUM) pobierz
Zapomoga: wniosek pobierz

Stypendia KJ TSW
Poniżej umieszczony został link do strony KJ TSW, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące stypendiów, aktualne terminy składania dokumentów i posiedzeń oraz druki do pobrania.
PRZEJDŹ