Władze Uczelni

 
REKTOR - dr Marek WASZKOWIAK
 
 

 PROREKTOR – dr inż. Wojciech CHOMICZ

PROREKTOR – dr Dariusz T. WESOŁOWSKI
DZIEKAN WYDZIAŁU ADMINISTRACJI

KANCLERZ – mgr Elżbieta Siudaj-Pogodska

dr hab. Ryszard J. Piotrowski
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCHdr inż. Mariusz Rychter
DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA


dr inż. Irena CHMIELEWSKA
DZIEKAN WYDZIAŁU ENERGETYKI