Wydział Nauk Humanistycznych

Wydziały i kierunki studiów 

alt

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
   
1. Kierunek studiów: Pedagogika
2. Specjalności: Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności
kształecenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe
 • Pedagogika rodziny i opieka nad dzieckiem
 • edukacja wczesnoszkolna z muzyką
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: licencjat
6. Czas trwania studiów:  3 lata / 6 semestrów
   
Opis kierunku:

Zrealizowane w trakcie studiów przedmioty kształcenia oraz praktyki przygotują absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach:

 1. oświatowych,
 2. samorządowych,
 3. wychowawczych,
 4. opiekuńczych,
 5. socjalnych,
 6. poradniach,
 7. zakładach pracy – w charakterze:
 • wychowawców,
 • opiekunów,
 • doradców,
 • organizatorów działalności pedagogicznej.
 

Obszarem funkcjonowania absolwentów pedagogiki mogą być różne formy zajęć pozalekcyjnych i pracy pozaszkolnej.

Uzyskane kompetencje będą przydatne we współpracy z:

 • organizacjami pracodawców,
 • związkami zawodowymi,
 • poradniami terapeutycznymi,
 • ośrodkami pomocy rodzinie i pomocy społecznej,
 • stowarzyszeniami pozarządowymi.
 • Studia umożliwią także prowadzenie własnej działalności.

Wyższe wykształcenie humanistyczne – pedagog – daje absolwentom tego kierunku szczególne preferencje i atuty. Będą tak przygotowani zawodowo, aby poza niezbędnymi kwalifikacjami cechowali się aktywnymi postawami humanistycznego zaangażowania, ekspansywnością, życiową mądrością oraz wysokim poziomem etyki.

 

 
 

Back to Top