Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Redakcja 
Kolegium Redakcyjne

Krzysztof Kupiński – redaktor naczelny
Andrzej Baranowski
Irena Chmielewska
Ryszard J. Piotrowski
Mariusz Rychter
Dariusz T. Wesołowski
Marcin Kulas
Marcin Olejniczak 
Piotr Świątecki

Kontakt:
tel. 63 249 1264
e-mail: zeszytynaukowe@wskmkonin.edu.pl
Adres: 62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A