Oferta studiów MBA – Master of Business Administration
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku

Zapraszamy do wzięcia udziału w studiach podyplomowych z możliwością dofinansowania ze środków UE w ramach projektów grantowych (bony na szkolenia). Projekt kierowany jest do osób dorosłych zainteresowanych podwyższeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 85% wartości grantu. Uczestnik zatem ponosi tylko 15% kosztów czesnego (przy uzyskaniu dofinansowania).

  • MBA – Master of Business Administration – 2 semestry, czesne: 9.900 zł

Proponujemy podyplomowe studia MBA. Słuchaczom umożliwimy zdobycie  nowoczesnej wiedzy oraz  praktycznych umiejętności menedżerskich w obszarach: analizy i identyfikacji problemów organizacji, formułowania alternatyw strategicznych, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji  oraz komunikowania się z otoczeniem; przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji, jak również funkcjonowanie instytucji.
Studia podyplomowe MBA przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem,  doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych, właścicieli firm i osób aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych. To najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej karierze.
Program MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do pełnienia roli lidera.
Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close