Świadczenia dla studentów:

 1. Stypendium socjalne  

 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 4. Zapomoga

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSKM - pobierz

Stypendium socjalne

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium - pobierz
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium socjalne - informacja o wysokości dochodów  - pobierz
 3. Załącznik nr 2 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności - pobierz
 4. Załącznik nr 3 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - pobierz
 5. Załącznik nr 4 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie w sprawie gospodarstwa rolnego - pobierz
 6. Załącznik nr 5 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie utraconym - pobierz
 7. Załącznik nr 6 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie w sprawie meldunku - pobierz
 8. Oświadczenie o sytuacji materialnej - pobierz
 9. Zaświadczenie o zapłaconych składkach zdrowotnych z ZUS (wymagane na drukach ZUS)
 10. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej z Ośrodka Pomocy Społecznej (wniosek o wydanie zaświadczenia tutaj)
 11. Karta oświadczeń (kartę należy dołączyć do każdego wniosku) - pobierz
 12. Zgoda RODO - pobierz

Semestr letni – studenci, którym przyznano stypendium w semestrze zimowym danego roku akademickiego:

 • sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym nie uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć jedynie Oświadczenie o sytuacji materialnej ,
 • sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć nowy – kompletny wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 - 15.04.2020 r.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - pobierz
 2. Karta oświadczeń - pobierz

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków - 15.04.2020r.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pobierz
 2. Załączniki do wniosku o stypendium Rektora (załącza student tylko wtedy gdy składa wniosek z tytułu innego niż uzyskana średnia) - pobierz
 3. Wzór zaświadczenia o średniej uzyskanej w poprzedniej uczelni (SUM) - pobierz
 4. Karta oświadczeń - pobierz

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków - 15.04.2020r.

Zapomoga

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o zapomogę - pobierz
 2. Karta oświadczeń - pobierz

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków - 15.04.2020r.

Stypendia KJ TSW

Poniżej umieszczony został link do strony KJ TSW, gdzie znajdują się informacje dotyczące stypendiów, aktualne terminy składania dokumentów i posiedzeń oraz druki do pobrania
PRZEJDŹ

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close