Kierunek studiów: Ekonomia (studia I stopnia)

Specjalności:

 • Ekonomika i zarządzanie  potencjałem ludzkim
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Ekonomika i zarządzanie w administracji i biznesie

Forma studiów: niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata/ 6 semestrów

Opis kierunku:

Absolwenci kierunku Ekonomia będą mogli podjąć pracę między innymi w działach ekonomiczno-finansowych i księgowych różnych organizacji gospodarczych takich, jak na przykład przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz w odpowiednich sekcjach jednostek administracji państwowej i samorządowej. 
Nabyte umiejętności umożliwią także świadczenie usług doradczych, opracowywanie analiz i projektów ekonomicznych. Absolwenci będą posiadać umiejętności uczynienia przedsiębiorstwa bądź wydajniejszym, bądź oszczędniejszym. 
Absolwent będzie posiadać również niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 
Absolwenci znają także język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

Kierunek studiów: Ekonomia (studia II stopnia)

Specjalności: 

 • Ekonomia administracji (sektora publicznego)
 • Ekonomia handlu i usług
 • Ekonomia społeczna
 • Ekonomia agrobiznesu
 • Ekonomia oświaty i kultury
 • Ekonomia transportu
 • Ekonomia bezpieczeństwa publicznego
 • Ekonomia sektora energetyki
 • Rachunkowość i finanse

Forma studiów: niestacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Opis kierunku:

Absolwenci kierunku Ekonomia będą mogli podjąć pracę między innymi w działach ekonomiczno-finansowych i księgowych różnych organizacji gospodarczych takich, jak na przykład przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz w odpowiednich sekcjach jednostek administracji państwowej i samorządowej. 
Nabyte umiejętności umożliwią także świadczenie usług doradczych, opracowywanie analiz i projektów ekonomicznych. Absolwenci będą posiadać umiejętności uczynienia przedsiębiorstwa bądź wydajniejszym, bądź oszczędniejszym. 
Absolwent będzie posiadać również niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close